Idealna waga ciała według wzoru Monnerota Dumaine’a

Wzór Monnerota Dumaine’a bierze pod uwagę obwód nadgarstka. Celem jest uwzględnienie budowy kości oraz stopnia umięśnienia ciała danej osoby, przy oszacowywaniu jej wagi idealnej.

calculator-mass-mennerot-dumain-diagram

Twoja idealna waga wynosi: ? kg

Nadwagę stwierdza się jeśli ciężar ciała przekroczy ? kg.