Kalkulator BMI

Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.

Oblicz wskaźnik BMI

calculator-bmi-diagram-2

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o wygłodzeniu (<16,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o wychudzeniu (16,0 – 17,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o niedowadze (17,0 – 18,5).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o prawidłowej masie ciała (18,5 – 25,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o nadwadze (25,0 – 30,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o otyłosci I stopnia (30,0 – 35,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o otyłości II stopnia (35,0 – 40,0).

Twoje BMI wynosi: ?

Twoje BMI wynosi ? co świadczy o otyłości skrajnej! (>40,0)